004

Zawartość  żelaza  w  wodach  podziemnych  waha  się  od  zawartości  śladowych  do 3Kilkudziesięciu mg Fe/dm . Może ono występować jako: rozpuszczone
i bezbarwne żelazo  dwuwartościowe  lub  jako  utlenione,  wytracające  się  w  postaci  czerwonego osadu, żelazo trójwartościowe. Mangan występuje w ilościach znacznie mniejszych i 3zwykle jego zawartość w wodzie nie przekracza kilku mg Mn/dm . Pierwiastki te są rozpuszczone w wodzie w postaci różnych związków chemicznych. Obecność soli żelaza  i  manganu  w  wodach  podziemnych  powoduje  dużą  uciążliwość  przy wykorzystywaniu  tych  wód  do  celów  komunalnych  i  przemysłowych  i  dlatego  w większości  przypadków  eksploatowane  ujęcia  wody  wymagają  odżelaziania  oraz odmanganiania.

Proces  technologiczny  usuwania  związków  z  żelaza  i  manganu  składa  się  z:

  • napowietrzania wody surowej za pomocą sprężarki lub inżektora,
  • korekty pH wody, gdy zachodzi taka potrzeba,
  • filtracji z wykorzystaniem odpowiednich złóż.

Pomimo,  że  sole  żelaza  i  manganu  występują  w  wodzie  w  takich  samych
połączeniach  (najczęściej  jako  węglany  i  siarczany),  to  usuwanie  ich  przebiega  w
sposób nieco odmienny.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress